TienerCoaching

Ook tieners kunnen wel eens wat hulp gebruiken of vinden het fijn dat er soms even iemand met ze meekijkt of luistert, zonder oordeel.
Tieners zijn een bijzondere groep, geen kinderen meer, maar ook nog niet helemaal volwassen. Speciaal voor deze groep een manier van coachen die aansluit op de wereld van tieners in het tempo van de tiener en dat is voor de een snel en de ander iets rustiger.

Naast de live coaching kunnen tieners die bij ons komen ons ook per mail of app bereiken en stimuleren we ze zo zelfstandig mogelijk het contact te onderhouden en afspraken te maken.
Uiteraard hebben we in het traject ook een oudergesprek met ouders en blijft ook hier het lijntje aanwezig.

Om de coaching zo snel en positief mogelijk te laten verlopen gaan we uit van een intrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen.

Interesse? Voor een kennismakingsgesprek ben ik telefonisch te bereiken op:
06-27511824 of per email: yogabeerbussum@gmail.com