KarmaYoga

Karma Yoga is een Boeddhistisch principe dat we graag onder de aandacht willen brengen in deze maatschappij.
Iemand die karma-yoga beoefent, staat actief handelend in het leven, maar doet dat zonder de vruchten ervan voor zichzelf op te eisen.
Door op deze manier zonder eigenbelang constant dienstbaar in het leven te staan, zonder winst- of verlies-oogmerk, wordt de karma yogi uiteindelijk bevrijd van het besef van persoonlijk ‘daderschap’.
Dat betekent dat als jij vrijwillig meehelpt in onze studio door je kopje af te wassen, de zaal te swifferen na een les, een keer thee te zetten of andere kleine klusjes mee uitvoert, dat jij aan Karma Yoga doet. Mooi toch?
Velen onder jullie hebben dit al gedaan, zonder misschien te beseffen wat de mooie betekenis erachter is. Waarvoor van harte dank!
Af en toe zullen we wel eens de vraag stellen of er iemand zin heeft om met iets specifieks te helpen.
Weet dan dat niemand verplicht is en help enkel mee als jouw energievaatje voor jezelf redelijk goed gevuld is.
Het bewaken van je eigen grenzen is van groot belang en willen we graag stimuleren!

Namasté